Οι στρατιωτικές σχολές και τα Σώματα ασφαλείας θέτουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για την όραση των υποψηφίων προς εισαγωγή.
Τα κριτήρια διαφοροποιούνται ανάλογα με την κάθε Στρατιωτική Σχολή. Πρέπει να επισημάνουμε το γεγονός ότι στις περισσότερες σχολές γίνεται δεκτός ο υποψήφιος αν έχει κάνει διόρθωση με laser. Εξαίρεση αποτελεί ο κλάδος των Ιπταμένων της Σχολής Ικάρων, που έχει πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια οράσεως και δεν επιτρέπεται ούτε η διόρθωση με διαθλαστική επέμβαση laser, γίνεται έλεγχος με τοπογραφία κερατοειδούς.

Σχολή Ευελπίδων (Σωμάτων)
Σχολή Ικάρων (Τμήμα Μηχανικών)
Σχολή Μον. Υπαξ. Στρατού Ξηράς
Σχολή Τεχνικών Υπαξ. Αεροπορίας
Σχολή Διοικητ. Υπαξ. Αεροπορίας
Στρ. Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων
Σχολή Αξιωματικών Nοσηλευτικής

Η οπτική οξύτητα πρέπει να είναι σε κάθε οφθαλμό 10/10 (με ή χωρίς διόρθωση) και αν υπάρχει διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 6 διοπτρίες σε σφαιρικό ισοδύναμο.

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Μάχιμοι)
Η οπτική οξύτητα πρέπει να είναι σε κάθε οφθαλμό 10/10 χωρίς διόρθωση.

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (Μηχανικοί)
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού

Η οπτική οξύτητα, χωρίς διόρθωση, πρέπει να είναι τουλάχιστον 1/10 σε κάθε οφθαλμό και με διόρθωση να φτάνει τα 10/10 σε κάθε οφθαλμό. Αν υπάρχει μυωπία να μην υπερβαίνει τις 2,5 διοπτρίες, αν υπάρχει υπερμετρωπία να μην υπερβαίνει τις 3 διοπτρίες και αν υπάρχει αστιγματισμός τις 2 διοπτρίες. Όλοι οι υποψήφιοι των Σχολών του Ναυτικού δεν πρέπει να έχουν υποστεί διαθλαστική επέμβαση ακτινωτής κερατοτομής.

Σχολή Ικάρων (Ιπτάμενοι)

Η οπτική οξύτητα για μακριά και κοντά να είναι χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό ξεχωριστά. Δεν πρέπει να έχουν μυωπία μεγαλύτερη από 0.25 διοπτρίες, υπερμετρωπία μεγαλύτερη από 1.75 διοπτρίες και αστιγματισμό 0,75 διοπτρίες σε κάθε μεσημβρινό (μετρημένα με την διαδικασία της κυκλοπληγίας). Επίσης εσωφορία μέχρι 10 διοπτρίες, εξωφορία μέχρι 5 διοπτρίες, υπερφορία μέχρι 1 διοπτρία και εγγύς σημείο σύγκλισης όχι μεγαλύτερο από 70 cm. Να σημειωθεί πως δεν επιτρέπεται να έχουν υποβληθεί σε οποιαδήποτε διαθλαστική επέμβαση (γίνεται έλεγχος με τοπογραφία κερατοειδούς).

Σχολή Ευελπίδων (Όπλων)
Σχολές Ελληνικής Αστυνομίας (Αξιωματικών και Αστυφυλάκων)

Η οπτική οξύτητα πρέπει να είναι 10/10 (με ή χωρίς διόρθωση) σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 4,5 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο). Ο αστιγματισμός δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5 διοπτρίες.