Ηλεκτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων και γυαλιών

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ;

Το Ιατρείο μας είναι πιστοποιημένο στον ΕΟΠΥΥ για την ηλεκτρονική συνταγογράφηση γυαλιών, φαρμάκων και εξετάσεων. Παρακαλούμε να φέρνετε πάντα μαζί σας το βιβλιάριό σας και το ΑΜΚΑ σας.

Γυαλιά

O EΟΠΥΥ χορηγεί στους ασφαλισμένους για την αποκατάσταση της οπτικής τους οξύτητας τα παρακάτω είδη και ως εξής: Ένα ζευγάρι γυαλιά ή φακούς επαφής. Οι ασφαλισμένοι δικαιούνται να ανανεώνουν τα γυαλιά τους κάθε τέσσερα χρόνια και τους φακούς επαφής τους κάθε δύο χρόνια. Δεν χορηγούνται γυαλιά και φακοί συγχρόνως. Σε παιδιά έως 12 ετών, καλύπτονται γυαλιά ασφαλείας (άθραυστα) κάθε δύο έτη. Το μέγιστο ποσό αποζημίωσης για γυαλιά (κρύσταλλα και σκελετός) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 ευρώ και για κάθε φακό επαφής τα 25 ευρώ. Επίσης, προβλέπονται για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας γυαλιά για τους ασφαλισμένους άνω των 40 ετών, όχι όμως δύο ζευγάρια (ένα μυωπίας και ένα πρεσβυωπίας).

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι :

-Ιατρική γνωμάτευση – ηλεκτρονική συνταγογράφηση από τον οφθαλμιάτρο

-Σε αυτή θα αναφέρεται η πάθηση, οι μετρήσεις οπτικής οξύτητας των οφθαλμών και το είδος του απαιτούμενου είδους (γυαλιά οράσεως ή φακοί επαφής ή κερατοκωνικός φακός).

-Εγκριση ελεγκτή ιατρού επί της ιατρικής γνωμάτευσης

-Η έγκριση του ελεγκτή πρέπει να γίνεται εντός 15 ημερών από την ημερομηνία χορήγησής της, η δε εκτέλεση αυτής εντός ενός 30 ημερών από την ημερομηνία έγκρισης του ελεγκτή ιατρού.

-Απόδειξη πώλησης από το μηχανογραφικό σύστημα του καταστήματος οπτικών ή από φορολογική ταμειακή μηχανή, στην οποία θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ασφαλισμένου και θα περιγράφεται το χορηγούμενο είδος.

-Βεβαίωση του οπτικού με τη σφραγίδα και την υπογραφή του, στην οποία θα βεβαιώνει ότι εκτέλεσε επακριβώς την ιατρική γνωμάτευση του συγκεκριμένου ιατρού οφθαλμιάτρου, που εκδόθηκε τη συγκεκριμένη ημερομηνία, με την επισήμανση ότι το χορηγούμενο είδος φέρει πιστοποίηση καταλληλότητας CE.