ΠΟΙΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ LASER; ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ;

«Είμαι πάνω από 45 ετών, μπορώ να κάνω επέμβαση και να μην φοράω γυαλιά;»
25 Οκτωβρίου 2018
Μπορώ να υποβληθώ σε επέμβαση laser;
20 Νοεμβρίου 2018
Όλα

ΠΟΙΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ LASER; ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ;

Προεγχειρητικά γίνεται εκτεταμένος έλεγχος με τον τελειότερο εξοπλισμό, που θα βεβαιώσει ότι η επέμβαση μπορεί να γίνει με ασφάλεια. Τυχόν υπάρχουσες οφθαλμολογικές ή συστηματικές παθήσεις, ορισμένα φάρμακα, εγκυμοσύνη κτλ πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Είναι σημαντικό ο χειρουργός σας να έχει την πείρα για να σας πει κατά πόσον η επέμβαση είναι ασφαλής για σας. Περίπου ένας στους δέκα ασθενείς που παρουσιάζονται δεν είναι κατάλληλος. Πριν σκεφτείτε το laser, πρέπει:

  • Να είστε πάνω από 18 ετών. Μόνο σε ειδικές περιπτώσεις γίνονται τέτοιες επεμβάσεις σε νεώτερη ηλικία.
  • Να έχετε σταθερή (όχι αλλαγές πάνω από 0,75) συνταγή στα γυαλιά ή τους φακούς επαφής για τουλάχιστον ένα χρόνο.
  • Να έχετε σταματήσει να φοράτε τους μαλακούς φακούς επαφής 1 εβδομάδα πριν το χειρουργείο, τους δε σκληρούς τουλάχιστον 4 εβδομάδες πριν. Αυτό είναι απαραίτητο για τις τελικές μετρήσεις, τις οποίες εμείς επαναλαμβάνουμε και επαληθεύουμε και την ημέρα της επέμβασης.

Εάν τυχόν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για laser, είναι πιθανό μία άλλη εναλλακτική μορφή διόρθωσης (π.χ. ενδοφακοί) να έχει πολύ καλό αποτέλεσμα. Όλα αυτά θα συζητηθούν κατά τον προέλεγχό σας.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ;

Τα μάτια του πρώτους μήνες μετά το χειρουργείο είναι ξηρότερα. Επίσης μπορεί να βλέπουμε φωτεινούς κύκλους τη νύχτα, που σταδιακά βελτιώνονται. Με τα καινούργια laser αυτό έχει περιοριστεί σημαντικά. Η πιθανότητα μόλυνσης είναι χαμηλή, 1 στις 5000, ενώ εξίσου σπάνια μπορεί να χρειαστεί το χειρουργείο LASIK να περιμένει λίγες εβδομάδες να ολοκληρωθεί με καινούργιο κρημνό / flap. Άλλες σπάνιες επιπλοκές είναι μεταξύ άλλων: κερατεκτασία (μετεγχειρητικός κερατόκωνος), haze (θόλωση), πτυχές (striae) ή φλεγμονή στο flap, παρεκτόπισή του με τραυματισμό, απώλεια όρασης, ελάττωση του contrast, ενοχλήσεις στην όραση τη νύχτα (halos/starburst).

Η διαθλαστική χειρουργική θεωρείται από τα ασφαλέστερα χειρουργεία, γι’αυτό και είναι από τα λίγα που γίνονται ταυτόχρονα και στα δύο μάτια. Η εκπαίδευση και η πείρα του χειρουργού σας είναι πολύ σημαντικές, τόσο για την επιλογή του ασθενούς που θα χειρουργηθεί και της κατάλληλης μεθόδου, όσο και για την επέμβαση αυτή καθαυτή -femtolasik- ιδίως για το στάδιο του σχηματισμού του flap στον κερατοειδή, όπου και συμβαίνουν οι περισσότερες από τις σπάνιες επιπλοκές.

Comments are closed.