Η υπερμετρωπία είναι μια διαθλαστική ανωμαλία, όπου οι ακτίνες του φωτός που έρχονται από ένα αντικείμενο, εστιάζονται πίσω από τον αμφιβληστροειδή με αποτέλεσμα θολή ή μειωμένη όραση τόσο για μακριά όσο και για κοντά . Είναι μια συχνή κατάσταση και δεν είναι βέβαια ασθένεια.

Αν και η υπερμετρωπία υπάρχει από την παιδική ηλικία συνήθως περνά απαρατήρητη, αν δεν είναι μεγάλη, γιατί οι μύες του ματιού προσαρμόζουν τη διάθλαση των ακτίνων και διορθώνουν το σφάλμα. Καθώς όμως ο υπερμέτρωπας μεγαλώνει, η ικανότητα προσαρμογής μειώνεται και η υπερμετρωπία εκδηλώνεται.

 

Ποιες είναι οι αιτίες της υπερμετρωπίας

Η υπερμετρωπία συνηθέστερα είναι κληρονομική και προκύπτει είτε γιατί το μάτι είναι μικρότερο του κανονικού, είτε γιατί ο κερατοειδής έχει μικρότερη καμπυλότητα και επομένως λιγότερη διαθλαστική ικανότητα.

Υπερμετρωπία μπορεί να υπάρχει στην παιδική ηλικία, που όμως καθώς το παιδί μεγαλώνει και κατά συνέπεια και το μήκος του ματιού αυξάνεται, η υπερμετρωπία μειώνεται.

 

Ποια είναι τα συμπτώματα της υπερμετρωπίας

Μια μικρή υπερμετρωπία θα προκαλέσει συμπτώματα θολής όρασης για μακριά συνήθως μετά την ηλικία των 40 ετών, όταν δηλαδή θα αρχίσει η πρεσβυωπία να εκδηλώνεται.

Αν η υπερμετρωπία είναι υψηλή, τότε η θόλωση στην όραση τόσο για μακριά, όσο και για κοντά μπορεί να εκδηλωθεί νωρίς. Και όσο υψηλότερη είναι η υπερμετρωπία όσο νωρίτερα θα εκδηλωθεί.

Παιδιά με υψηλή υπερμετρωπία μπορεί να εμφανίσουν στραβισμό και το μάτι να φεύγει προς τα μέσα.

 

Πως γίνεται η διάγνωση της υπερμετρωπίας

Στα παιδιά ή στους νέους ενήλικες για να μετρηθεί σωστά η υπερμετρωπία πρέπει να γίνει παράλυση της προσαρμογής και αυτό γίνεται με τη χρήση κολλύριου (κυκλοπληγικό) που μπορεί να είναι ατροπίνη, κυκλοπεντολάτη ή τροπικαμίδη ανάλογα με την ηλικία του υπερμέτρωπα.

 

Πως αντιμετωπίζεται η υπερμετρωπία

Γυαλιά, η πιο απλή διαδικασία διόρθωσης της υπερμετρωπίας και η μοναδική για τα παιδιά

Φακοί επαφής, λύση για εφήβους και ενήλικες. Χρειάζονται προσοχή και φροντίδα γιατί έχουν κινδύνους μόλυνσης

Η διαθλαστική χειρουργική, λύση για ηλικίες μεταξύ 25 και 50 ετών.
Τι πρέπει να ξέρετε για τη υπερμετρωπία

Όταν η υπερμετρωπία προκαλεί συμπτώματα (μείωση όρασης ή στραβισμός) τότε οπωσδήποτε πρέπει να διορθωθεί.

Τα παιδιά, που έχουν υπερμετρωπία στο ένα μάτι μεγαλύτερη από ό,τι στο άλλο, κινδυνεύουν από αμβλυωπία.