Το χαλάζιο είναι μια συχνή φλεγμονή του βλεφάρου, που εντοπίζεται στους αδένες που βρίσκονται στο χείλος των βλεφάρων (μεϊβομιανοί αδένες) και προκαλείται από απόφραξη τους. Το χαλάζιο μπορεί να είναι ορατό στην εξωτερική επιφάνεια του βλεφάρου ή
να φαίνεται εσωτερικά μόνο με την αναστροφή του βλεφάρου. Εμφανίζεται σε κάθε ηλικία, και συνήθως οφείλεται σε διαταραχή της παραγωγής σμήγματος από τους αδένες.  Τα συμπτώματα είναι πόνος, ερυθρότητα και διόγκωση στα βλέφαρα. Πολλές φορές το χαλάζιο επιμολύνεται από μικρόβια, οπότε παρατηρείται και πύον στην περιοχή της ερυθρότητας.  Θερμά επιθέματα πολλές φορές τη μέρα με η χωρίς τη χρήση οφθαλμικής αλοιφής, που περιέχει κορτιζόνη και αντιβιοτικό, συνήθως φτάνουν για να υποχωρήσει το χαλάζιο. Αν μετά την υποχώρηση της οξείας φλεγμονής η διόγκωση παραμένει τότε το χαλάζιο μπορεί να αφαιρεθεί χειρουργικά. Ο καθημερινός σχολαστικός καθαρισμός των βλεφάρων προλαμβάνει την  εκδήλωση χαλάζιου.