27 Ιανουαρίου 2016
23_central_serous_chorioretinopathy

Kεντρική Ορώδης Χοριοαμφιβληστροειδοπάθεια

Η κεντρική ορώδης χοριοαμφιβληστροειδοπάθεια είναι πάθηση που προσβάλλει συνήθως την ωχρά κηλίδα, την κεντρική δηλαδή περιοχή του αμφιβληστροειδούς που είναι υπεύθυνη για την κεντρική ευκρινή όραση. […]